Kräftskiva 2.9.2022 kl. 18.00 i Annexet

Datum: 2.9.2022 Tid: 18:00

Finska Läkaresällskapets traditionella kräftskiva hålls 2.9.2022 kl. 18.00 i Annexet om pandemin tillåter.

Meddelande om tillställningen skickas till alla medlemmar i början av augusti per e-post och uppdateras på hemsidan.

Se bilaga