Kräftskiva 2.9.2022 kl. 19.00-24.00 i Annexet

Datum: 2.9.2022 Tid: 19:00

Finska Läkaresällskapets traditionella kräftskiva hålls 2.9.2022 kl. 19.00-24.00 i Annexet.

Anmälningar till kansliet tfn 09 4776 8090 eller e-post kansliet(a)fls.fi senast den 19 augusti 2022.

Se bilaga