Kräftskiva 1.9.2023 kl. 19.00 – 24.00 i Annexet

Datum: 1.9.2023 Tid: 19:00

Finska Läkaresällskapets traditionella kräftskiva hålls 1.9.2023 kl. 19.00 – 24.00 i Annexet.

Anmälningar till kansliet tfn 4776 8090 eller e-post kansliet@fls.fi senast 18.8.2023.

Se bilaga.