Klubbkväll besök till Alvar Aaltos hem och ateljé

Datum: 15.11.2023 Tid: 18:00

Klubbkväll besök till Alvar Aaltos hem och ateljé i Munksnäs.

Guidningen inleds kl. 18.00 och räcker sammanlagt ca 2 timmar. Vi delas i två grupper och besöker Aaltos hem och ateljé (den ena gruppen föst ateljén och den andra hemmet, vartefter grupprna byter plats). Ateljéns adrss är Tegelbacken 20, 00330 Helsingfors. Ingen sits efteråt.

Deltagaravgiften, 50 € inträde och quidning, för pensionärer 25 €.