Höstutflykt till Blekholmen och NJK

Datum: 16.9.2021 Tid: 00:00

Tema: Blekholmen – ett seglingscentrum under 136 år. Rundvandring och presentation med efterföljande middag (se bilaga).