Fortbildningskväll med Thorax i Annexet kl. 17:00-20:30

Datum: 15.4.2024 Tid: 17:00

Tema: Mångkulturalism på mottagningen.

Riktas till kandidater på årskurserna M4-M6 samt till M3, om platserna inte fylls.

Hannah Söderholm: Vilka hematologiska särdrag bör beaktas hos patienter från andra kulturer?

Larissa Söderling: Professionellt bemötande av personer från andra kulturer

Ville Holmberg: Hur beaktas potentiella infektioner hos patienter som flyttat hit från områden utanför medlemsland

Anmäl dig här senast 10.4.2024.

Se bilaga.