Februarimöte torsdag 18.2.2021 kl. 18.15 i Annexet (deltagande via Zoom)

Datum: 18.2.2021 Tid: 00:00

Tema: Aktuell nefrologi.
Patrik Finne: Finlands njursjukdomsregister – en föregångare bland hälsovårdsregister.
Marko Lempinen: Kombinerad njur- och pankreastransplantation – ett sätt att kurera både diabetes och njursjukdom.
Moderator: Per-Henrik Groop.