Februarimöte med Odontolgiska Samfundet i Annexet

Datum: 27.2.2020 Tid: 00:00

Torsdag 27.2.2020 kl. 18.15  – 

Tema: Munnen – en källa till ohälsa

Timo Sorsa: Parodontit och risken för andra sjukdomar.

Antti Mäkitie: Humant papillomvirus -relaterad cancerbörda inom huvud- och halsregion.

Moderator: Caj Haglund

Anmälan till sitsen senast tre dagar före mötet.