Februarimöte Annexet / Zoom

Datum: 16.2.2023 Tid: 18:15

Tema: Innovation inom medicinsk
teknologi
Edward Haeggström: Vägen från
idé till medicinsk tillämpning
Moderator: Nina Lindfors