Februarimöte i Annexet

Datum: 29.2.2024 Tid: 18:15

Tema: Förlagsbranschen i förändring och peer-review -systemets kris – vad är framtiden för medicinsk publicering?

Professor Malin Sund, kirurg, redaktör vid British Journal of Surgery: Vad vill en redaktör ha?

Professor Gustaf Nelhans, Borås Universitet: Relationen mellan publicering, meritering och impact

Moderator: Malin Sund

Anmälan till sitsen senast 26.2.2024.