Decembermöte i Annexet

Datum: 14.12.2023 Tid: 18:15

Tema: Ordförandes gäst

Professor Juha Kere: Genomforskning: vad kan den ge och inte ge oss?

Anmäl dig till sitsen senast 8.12.2023.