Decembermöte 12.12.2024 kl. 18.15 i Annexet

Datum: 12.12.2024 Tid: 18:15

Tema: Psykoterapi fr.n divanen till AI

Professor, överläkare Suoma Saarni, Tammerfors universitet och HUS psykiatri: Psykoterapins historia, nuläge och framtid

Också en nätterapeut medverkar

Moderator: professor, direktör Jesper Ekelund, HUS psykiatri

Anmälan till sitsen senast 5.12.2024.