Årsmöte på Ständerhuset

Datum: 27.1.2023 Tid: 18:15

Föredrag av mottagaren till
J. W. Runebergs pris
Pris och stipendier
Årsfest på Börsklubben (se bilagan)