Årsmöte på Ständerhuset

Datum: 31.1.2020 Tid: 00:00

 med utdelning av pris, stipendier och kallelsebrev till nya hedersmedlemmar. Föredrag av avgående ordförande. Årsfest (avec) på Börsklubben.