Årsmöte på Helsingfors universitet och årsfest på Börsklubben

Datum: 26.1.2024 Tid: 18:00

Föredrag av avgågende ordförande Pertti Panula.

Pris- och stipendieutdelning.

Årsmöte på Börsklubben, se bilagan.