Aprilmöte torsdag 15.4.2021 kl. 18.15 tillsammans med Odontologiska Samfundet i Tandem (deltagandet via Zoom)

Datum: 15.4.2021 Tid: 00:00

Föredrag av Mika Gissler.