AKADEMISKA AVHANDLINGAR

AKADEMISKA AVHANDLINGAR

AKADEMISKA AVHANDLINGAR/SAKARI HÄRÖ
Adlercreutz, ErikOrientierende Untersuchung über die Verbreitung des Kropfes in Finnland und über deren Zusammenhang1928
Aejmelaeus, Johan FredrikNågra ord om Resektioner af nedre käkbenet1857
Ahlqvist, Gustaf JohanStrictur i urinröret1840
Ahlstubbe, Laurentius is. Circa Doctrinam Resectionis Positiones, Casu Ossis Humeri Resecti Illustratas1840
Åkesson, Axel ErikAsthma nervosum (idiopathicum)1847Finns också som oinbunden
Alcenius, Josephus JoachimCoremorphosi1832
Alfthan von, K.Über Dextrinartige Substanzen im Diabetischen Harn1904
Alfthan von, K.Enzoylester und Kohlehydrate aus normalen und as diabetischen harnen1900
Appelberg, Jacob GustafOm Epididymitis Blennorrhagien1847
Arnell, Henricus EduardusMomento Precessus Morbosi Degenerativo1832
Arnell, Henrik EdvardFörsök till Inflammationsprocessens Pathogenie1839
Aschan, A.A.Om de olika theorierna för veneriska sår1868
Asp, GeorgOm missbildningar inom urogenitalapparaten vid klyfning av nedra bukväggen1865
Asp, GeorgOm de finare strukturförhållandena uti däggdjurslefvern1869
Asp, GeorgBidrag till spottkörtlarnes miroskopiska anatomi1873
Asp, GustafPathologiska Anmärkningar rörande Apoplexi1840
Aspelin, Emil FerdinandOm gangrän uti nedra extremiterna efter tyfus1868
Åström, Emil EliasOm de mediko-legala bevisen uti fall af arsenikförgiftning1872
Avellan, Franz WilhelmAnmärkningar rörande ett fall af Mesenteritis Acuta1840
Avellan, GeorgOm phtisis bulbi och sympatisk affektion af det andra ögat1864
Avellan, HjalmarTutkimuksia celluloidin käyttökelpoisuudesta hammasteknikassa1907
Backman, WoldemarExperimentella studier öfver den diätetiska behandlingen vid de s.k. irritativa funktionsstörningarna i ventrikelslemhinnan1899
Becker von, Frans JosefAnatomisk Beskrifning öfver de sex första Cerebral-nerv Paren hos Sus Scrofa, Linn1852
Becker von, Frans JosefOm resektion uti knäleden1859
Becker von, Frans JosefOm Kolhydraternes förändring inom den lefvande djurkroppen1853
Behse, EmilÜber den anatomischen Bau dess Conus under der Aderhautveränderungen im myopischen Auge1907
Belaejeff, IvanOm Contusioner på höften1847
Bergholm, HjalmarUeber Mikroorganismen des Vaginalsecretes Schwangerer1902
Besche de, GeorgAnteckningar om en Psoas Abscess1840
Björkstén, Gustaf RichardOm akut ledgångsrheumatism1860
Björkstén, Gustaf RichardAnatomisk beskrifning öfver några hos menniskan observerade anomalier1862
Björkstén, Johan IsakOm Lungbrand1859
Björkstén, MaxStreptokockens och dess toxins samt stafylokockens inverkan på lefvern1900
Blåfield, OttoOm skjörbjugg1857
Blank, Jacob FredricNågra anmärkningar öfver Ryggmärgs-Emollition1847
Blomquist, Harry E.Morphologisch-Anthropometrische Untersuchungen Über das Hinterhauptbein der Lappen Finnlands1939
Bodén, Alexander ErnstOm Bly- Sjukdom i allmänhet och särskildt om Bly-Colik1846
Boije, O.A.Zur Aetiologie und Natur der chronischen Endometritis 1897
Bonsdorff von, ArturOm fractura basis carnii, en klinisk studie1906Finns också som oinbunden
Bonsdorff von, Hj. Studier öfver den tuberkulösa höftledsinflammationen1888
Bonsdorff, EmilOm syfilitiska hjern- och ryggmärgslidanden1865
Bonsdorff, Evert JuliusAllmänna Physiologiska Betraktelser öfver Begreppen Lif och Organism1836
Bonsdorff von, Karl EdvardOm torsk hos barn1860
Borg, Fredrik AdolfKort öfversigt af Lithotritien1832
Cajander, AndersOm Dysenterie1840
Cajander, HenricCholerans Epidemiska Natur1832
Calonius, Matthias Magnus WilhelmOm vaccin1865
Castrén, Matthia AlexandroPathologica Systematis Nervorum Gangliosi Dignitate1833
Cedercreutz, AxelUn coccus polymorphe, Hote habituel et parasite de la peau humaine1901
Chapelle de la, AlbertBidrag till kännedomen om den s.k. primära akuta streptokockperitoniterna1907
Churberg, Mathias ChristianNosographiskt-Diagnostiska Anmärkningar om Hjärnans Inflammatio1840
Collan, JohannesOm inflammation 1866
Collan, ValterFörändringarne i lefvern vid syfilis1895
Collan, WalterÜber Spermatocystitis Gonorrhoica1898
Crusell, GustafOm det utböjda pyrocaustiska hjulet och om pyrocaustiska knifven1857
Crusell, Gustaf SamuelOm Arnikan och Senegan, såsom Hvarannan pharmakodynamiskt motsatta läkemedel1839
Dammert, Adolph WilhelmEncephalomalaciens Pathologiskt-Anatomiska Caracterer, vid bestämmande af denna sjukdoms inre väsende1831
Dammert, Anders Gustaf WilhelmOm inversio uteri1857
Edgren, K.L.Volvulus flexurae sigmoideae, en klinisk och topografisk-anatomisk studie1901
Edvino Gid. WasastjernaFame Mesenterica Adultorum1843
Ehrström, Carl RobertAnteckningar om Puerperal-febern å Accouchements-huset i Helsingfors åren 1836 och 18371840
Ehrström, RobertBidrag till kännedomen om Albumosurin särskildt den febrila deuteroalbumosurin1900
Ekholm, KarlStudier öfver Kolonbakterien1893
Elmgren, AugustUndersökningar öfver etiologin för så kallad hög gom1904
Emeléus, Frans EmilOm hydrocele1860
Engel, Johan WilhelmKort framställing av Diabetes mellitus1847
Engström, OttoVaginal totalexstirpation af uterus för maligna nybildningar1883
Engström, OttoOm Eclampsia Gravidarum, Parturientium et Puerperarum1882
Envald, Kurt WilhelmOm Noma1864
Erikson, EmilStudier öfver blodtrycket i lilla kretsloppet1905
Ervast, Peter Om Finlands inhemska Läkemedel
Ervast, Peter AndersKort framställning af Bröstkräftan1840
Estlander, Jakob AugustOm det relativa värdet af de olika kirurgiska behandlingsmetoderna för organiska strikturer i urinröret1859
Fagerlund, L.W. Om drunkningsvätskas inträngande i tarmarna1888
Feodoroff, NicolaiOm ulcerationer på Collum Uteri1866
Flodin, FerdinandOm tarmens perforation1857Finns också som oinbunden
Florin, Johan AugustOm amyloid-degeneration1867
Florin, Johan AugustOm tvifvelaktiga sinnestillstånd i förhållande till civil-lag1870
Florin, Peter UlrikPhlebitis1840Finns också som oinbunden
Forss, MauritiusSymbolae quaedam ad cognitionem remediorum amarorum pertinentes1849Finns också som oinbunden
Forssman, Demetrius TeodorNågra ord om vattensot efter frossa1860Finns också som oinbunden
Forstén, GustafOm Pleuritis exsudatoria och behandlingen af denna sjukdom på operativ väg1847Finns endast som oinbunden
Forstén, August WilliamOm gulsot1861
Friman, Joh. AlexOrganisk Strictur i Ocsophagus1847
Frosterus AbrahamOm Noma eller Vattenkräftan1840
Gadd, Karl OskarNågra ord om vissa inflammationer i högra höftbensgropen1861
Gahmberg, Frithiof Om Sarcocele syphilitica1868
Granlund, WilhelmusAsphyxia Congelatorum1832
Gratschoff, LouisStudier öfver hjärtvärksamheten och blodcirkulationen hos dufembryot1888
Grefberg, WilhelmDermatologiska studier i Lupus Essentialis Tuberculosus1883
Grönlund, CarolusMonomania1832
Grotenfelt, GöstaSaprofyta mikroorganismer i komjölk1889
Haartman von, Carl Frans GabrielAnatomisk Beskrifning öfver de sex första Cerebral-Nervparen hos Hunden1846
Haartman von, Carolo FranciscoProlapsu Uteri1839
Hagelstam, JarlHistologiska förändringar i ryggmärgen vid cerebrospinal meningit1892
Hahl, Berndt GustafGrunddragen af Lunginflammationens äldre och nyare behandling1857
Hahl, CarlKlinisk studie öfver artificiell förtidsbörd vid trångt bäcken1903
Heikel, AlfredOm inflammation i den omkring lifmodren befintliga cellväf (Parametrit)
Heinricius, GPannlägen och pannförlossningar1883
Heinricius, G.Om Endometritis Fungosa1882
Heldan, Gustavus AdolphMedico Agente & Exspectante1815
Hellens von, OskarStudien über die Marktmilch in Helsingfors mit besonderer hinsicht auf den Bakteriengehalt derselben1899
Hellström, F.E. Zur Unterscheidung des Bacillus Typhi Abdominalis vom Bacterium Coli Commune1897
Hellström, F.E. Undersökningar om det inflytande nivåförändringen i Bottninska viken utöfvat på Gamla Carlebys stadsplans hygieniska förhållanden1895
Helsingius, Johan ChristianOm Hjerncommotion1847
Hertzman, Johan AugustOm vesikovaginal-fistel1860
Hirn, Gabriel WilhelmAnmärkningar rörande ett i flere afseenden märkvärdigt fall af Kikhosta1845
Hjelmman, J.V.Studier öfver Amyloidnjurens etiologi och symptomatologi1890
Hjelmman, J.V.Hjärnsyfilis, dess frekvens, kronologi, etiologi och prognos1892
Holmberg, Axel FredrikNågra blad ur läran om Tuberkulosen, dess utveckling och historia1873
Holmberg, KlasStudier öfver olika dietformers inverkan vid kroniskt njurlidande1916
Holmberg, MårtenStudier öfver Wimshurts influens-eletricitets-maskin1893
Holmström, Bernh. GustafOm den sjukdomsform, som kallas Kräfta1847
Holsti, HugoDen granulära njuratrofin1883
Holsti, HugoOm Typhus recurrens1877Finns också som oinbunden
Holsti, ÖstenOm pankreas-sekretionen hos människan vid ett fall av traumatisk fistel1912
Homen, E.A.Den variga lungsäcks-inflammationens operativa behandling1879
Homén, L.J.E.Om Morbus Basedowii1907
Hornborg, A.F. Magsaftafsöndringen hos människan1903
Hornborg, O.A.Undersökning av folkskoleelevernas i Björneborg och Räfsö hälsotillstånd med fästat avseende vid det inflytande undernäringen 1920
såsom en följd av rådande livsmedelsbrist haft på detsamma
Hougberg, EmilProgressiva Paralysins Etiologi med särskild hänsyn till syfilis1892
Hårdh, AxelOm Uranoplastik1872
Häggroth, Johan LeonardOm Tabes Dorsalis eller Ryggmärgs-Tärsot1847
Hällstén, KonradOm protoplasma-rörelser och funktionstillståndet i nervsystemet1873
Hällstén, KonradOm Refraktion och Ackommodation i Emmetropiska och Ametropiska ögon1865
Hällström, Herrbed GotthardOm Skelande (Strabismus) 0ch dess botande på orthopaedisk och operativ väg1857
Höglund, Anders MagnusAneurismer jemte Beskrifning öfver en lyckligen verkställd underbindning af Arteria Iliaca externa1840
Idman, Nils Johan WilhelmTabes i Benen1846
Ilmoni, Axel HjalmarOm Melankoli samt läran om densamma1869
Ingman, Erik AlexanderOm urinförgiftning hos hafvande, födande och i barnsäng stadda qvinnor1857
Ingman, Erik AlexanderOm behandlingen av Syphilis utan Qvicksilfver1838
Iversen, Jul.G.Die Schwankungen des Agglutinationsvermögens des Serums im Verlaufe des Typhus Abdominalis 1904
Jägerroos, B.H.Studier öfver Ägghviteomsättningen inom djurorganismen med särskild hänsyn till dess förhållanden under graviditeten1901
Jalavisto, EevaQuantitative Untersuchungen über Spannungsempfindungen und ihre Doppelte Propriozeptiv haptische Zuordnung1935
Jusélius, EmilStudien über Iriscysten1906
Kahanpää, VeikkoÜber Früh- und spätpuerperale Morbidität, insbesondere nach Retension von Eihäuten und Placenta oder resten derselben1938
Kalaja, LauriHistologische Untersuchungen über den Einfluss des A-Vitamins, der B-Vitamine sowie der Inanition auf die Knochen der Ratten1939
Kalima, TaunoÜber ein sog. Weissen Infarkt der Plazenta1912
Karvonen, J.J.Vaikean syfiliksen etiologia1896
Kepplerus, Adolf FredrikOm Diagnostiken af lungornes tuberkel-lidande1847
Keto, EdvardÜber die Harze der Copaivabalsame1901
Knape, Ernst V.Ueber die Veränderungen im Rückenmark nach Resection einiger spinaler Nerven der vorderen Extremität1901
Kolster, RudolfExperimentelle Beiträge zur Kenntniss der Myomalacia Cordis1892
Krohn, Leopold AugustOm benhinnans användande i kirurgin1869
Kruskopf, Fredr. Const.Om Emphysema Pulmonum1847Finns också som oinbunden
Kynberg, Karl KonstantinFettdegeneration af hjertat1869
Kyrklund, KarlStudien über fettresorption im Dünndarme 1886
Laurell, AlexanderAfhandling om det medlersta örats catarrh1839
Lilius, August MagnusOm Bröstvattusoten1840
Lillström, Carolo AlexandroVarioloidibus Earumque ad Caeteras Variolarum Species Relatione1873
Lindén, K.E.Kliniska studier öfver rosen1885
Lindequist, Carl HenrikFungus Medullaris1840
Lindforss, Martinus JohannesAssimilationis Legem Generalem Exponens1832
Lindforss, Petrus PhilippusDescriptionem Monstri Anatomicam Proponens1832
Lindh, AntonHydrophobien och om Tobaken såsom ett häremot i Finsk populär-medicin begagnadt medel1847Finns också som oinbunden
Linsén A.L.Om rakitis1861
Londen, OskarStudier öfver boraxlösnings inverkan på vissa pathogena bakterier och öfver härpå grundad behandling af den croupösa lunginflammationen1892
Löfqvist, ReguelZur Pathologie der Mucosa corporis uteri1903
Löfström, TheodorZur Kenntniss der Digestibilität der gewöhnlichsten in Finnland einheimischen Getreidearten1892
Lönnqvist, BerntMagsaftafsöndringen 1906
Lövegren, ElisZur Kenntnis der Poliomyelitis anterior acuta und subacuta s. chronica1904
Lundahl, CarlAnatomisk Beskrifning öfver Nematoid-slägtet Ascaris1847
Lundenius, Andreas Carolus Gust.Observationes Pathologicae circa Aneurysma spurium circumscriptum casu illustratum1847
Lundenius, Andreas Carolus, G.Aneurysma spurium circmscriptum casu illustratum1847
Lundman, AugustOm skarlakansfeber1861
Lundström, CarlStudier öfver Gonococcus (Neisser)1885
Malin, Nils UlrikTårsäckssvulst och tårsäcksfistel1854
Malmborg, Bengt Gustaf JonasAnatomisk beskrifning af blodkärlssystemet hos dufvan (Columba domestica)1860
Malmgren, Karl PetterOm Kikhosta1865
Mellin, GeorgEinwirkung einiger Gifte auf den kleinen Kreislauf1903
Metz, Carl Aug.Praktisk Afhandling om Rheumatism och Gikt1832
Meurman, Y.Studiern über die Epithelfaserung in den Platten epithelkrebsen und in einigen sog. Basalzellenkrebsen1919
Mickwitz, Henrik JohannesOm febris recurrens1866Finns också som oinbunden
Montin, AbrahamusAbscessu Lymphatico1833
Möller, WilliamDe histologiska förändringarna i digestionskanalen1897
Möller, WilliamStudier öfver de histologiska förändringarna i digestionskanalen1897
Nassokin, CasimirOm ros1862
Neovius, Karl AdolfBidrag till ögats fysiologie1856
Nordman, G.A.Om den för framkallandet af en formförnimmelse nödiga retningstiden (i dess beroende af några särskilda variabler)1887
Nordman, G.A.Om konstgjord starrmognad1885
Numers von, G. Studier öfver Placenta Praevia1896
Nylander, WilliamMonographia Calicieorum1868
Nylander, WilliamNågra iakttagelser vid Inductions Electricitetens Therapeutiska användning1847
Oker-Blom, MaxPhysikalisch-Chemischen Grundlage der Elektro-Medikamentösen Behandlung mit besonderer Berücksichtigung der Jodsalz-lösungen1896
Olin, Karl EdvardUnderbindning af Carotis communis för Aneurysma arter, maxillar. Intern.1867
Pahlman, Johannes AdolphusAqua Medicata Kuppisensi1818
Palin, Carl HenricNågra Anmärkningar om Inflammation i Ryggmärgen1840
Palmberg, Albert JuliusNågra ord om smaksinnet jemte försök att medelst elektrisk retning bestämma gränserna för detsamma1860
Palmén, A.J.Piirteitä Intravertebralitumöreistä neljän tumöri ja yhden meningitis serofibrosa spinalis tapauksen johdosta1914
Palmgren, AlvarHippophaes Rhamnoides auf Åland1912
Palmros, Carl HenricOm Metritis före förlossningen1847
Palmros, Francisco SeverinoRadice Lopeziana1845
Parviainen, WalterZur Kenntniss der senilen Veränderungen der Gebärmutter1897
Pipping, Joachim WilhelmFramställning af de olika metoderna att framkalla förtidig börd1853
Pipping, W.Ventrikelns funktioner i den späda åldern i normalt och patologiskt tillstånd1891Finns endast som oinbunden
Pipping, Joachim WilhelmAnatomiska Anteckningar angående de sex senare Cerebral-Nervparen hos Hunden1847
Pippingsköld, Josef Ad. Joach.Om bäckenets mekanism och variabla former1861
Pippingsköld, Josef Ad. Joach.Studier i Kretsloppet och de Organiska musklernas Dynamik1857
Pirilä, P.W.Zur Kenntnis des luetischen Primäraffektes mit besonderer Berücksichtigung der dabei auftretenden Zellformen und der Spirochaete pallida1914
Procopé, Axel Fr.Om bly och dess föreningar i sanitärt hänseende1864
Qvist, CarlOm koleran i Helsingfors 1871 och om föregående koleraempdemier i Finland1872
Rabbe, Frans JohanTemperamenterna1832
Relander, KonradTerveyshoidollisia tutkimuksia Haapajärven piirilääkäripiiristä1892
Renqvist, YrjöÛber den Geschmack1918
Ringbom, Ivar WalfridOm Synovialcystor1864
Rosenback, Evald ErlandAnteckningar om epidemiska kräk-utsoten1832
Rosenbom, FredrikPathologiskt-anatomisk afhandling om en tumör på framsidan av sacrum1832Finns också som oinbunden
Rosenlew, WilhelmDe inflammatoriska tubaraffektioneras patologiska anatomi1903
Rosenqvist, EmilFörändringarna i blodets sammansättning vid vistelse i förtunnad luft och höjdklimat1897
Runeberg, Johan WilhelmOm Albuminurins patogenetiska vilkor1876Finns endast som oinbunden
Runeberg, Johan WilhelmOm ros i sår1870Finns endast som oinbunden
Runeberg, BirgerStudien über die bei periotonalen Infektionen appendikulären Urspungs …..1908
Runeberg, LorenzoOm Behandlingen af inre Barnsjukdomar (Studier vid Stora Barnhuset i Stockholm)1866
Ruuth, AlexandroInflammatione, Aurem Mediam Exercente1837
Sacklén, Karl WilhelmOm Transfusion1870Finns också som oinbunden
Sahlberg, Ferdinand Reinh.Beskrivning öfver ett fall af Fistula Stercoralis, hvarest Dupuytren's Tarmsax med fördel blifvit använd1840
Salingre, Richard WaldemarOm akut forsporförgiftning1867
Salo, ToivoÜber Brustschüsse im Kriege, mit besonderer Brücksichtigung der Pleura- und Lungenverletzungen1921
Saltzman, FredrikOm resektion i armbågsleden1871
Saltzman, FredrikOm resektion1870
Saltzmann, FredrikOm septikämi1867
Sandelin, E.Kliniska studier öfver strum i Finland1896
Sandelin, J.W.Tuberkulös lymfom på halsen1904
Sanmark, Fredric GabrielDe i Finland oftast förekommande ögonsjukdomarna1832
Schauman, OssianZur Kenntniss der sogenannten Bothrioccephalus-Anämie1894
Schildt, Wolmar StyrbjörnStaphylom i Ögat1840
Schroderus, MaunoÜber Nierenschädigung im Zusammenhang mit der Gravidität …..1931
Schultén af, M.W.Experimentela och kliniska undersökningar beträffande hjärnskador och deras inflytande på ögats cirkulationsförhållanden1882
Schur, Israel-JakobWesen und Motive der Beschneidung im Licht der alttestamentlichen Quellen und der Völkerkunde (Mit Berücksichtigung von
Sabbath u. Pesah)1937
Sekan, Th.Om Sjelfmordet i Finland i statistiskt och rättmedicinskt afseende1864
Sibelius, Christian GustafAnteckningar om Hafvandeskap utom Lifmodren jemte beskrifning öfver ett dithörande fall1855
Sivén, Frans Johan EwvardOm mjeltens anatomi och fysiologi1861
Sievers, OlofStudier över isoagglutinationen med särskild hänsyn till blodgruppernas fördelning inom svenska Finland1927
Sievers, RichardMeningitis Cerebro-Spinalis Epidemica i Sverige, Norge och Finland1886
Silfvast, J.Bidrag till frågan om Streptokokkens och Staphylokokkens invärkan på lungorna1899
Silfvenius, A.J.Trichopterologische Untersuchungen über den Laich der Trichopteren1906
Sirelius, Knut SamuelOm lägesförändringar och böjningar af lifmodren1859Finns endast som oinbunden
Sirelius, Knut SamuelOm uraemi1858Finns också som oinbunden
Sivén, V.O.Några experimentella bidrag till kännedom om hjärnans rörelser1897
Sjöman, Steno EduardusMomento Precessus Morbosi Degenerativo1832
Smalén, Samuele Joh. GustavoBlennorrhoe Oculi Neonatorum1834
Smirnoff, GeorgKort framställning af syfilisterapin medelst injektion af olösliga kvicksilfverpreparat1890
Smirnoff, GeorgStudier i Den patologiska qväfveomsättningen1876Finns också som oinbunden
Smirnoff, GeorgOm katarr i mellersta örat1870
Smirnoff, GeorgDéveloppement de la Méthode de Scarenzio1886
Soldan, Carl ErikTeleangiectasi1847
Sourander, Lars HenricPathologiskt-Therapeuteiska Anteckningar om Orchitis Syphilitica1840
Spoof, Axel R.Beiträge zur Embryologie und vergleichenden Anatomie der Cloake und der Urogenitalorgane bei den höheren Wirbelthieren1883
Staudinger, Johan JustusDe sex första Cerebral-Nervparen hos gråa Hafsskälen1847
Stenbäck, Matthias Gustaf J.Om förlossningens femte skifte1865
Steven, ConstantinOm Cardiostenos och Valvelinsufficiens uti venstra hjertsäckens venösa ostium1847
Stockmann, WilhelmÜber Gummiknoten im Herzfleische bei Erwachsenen1904
Streng, O. HarryDas Serum und die Gelenkflüssigkeit betreffende Untersuchungen bei Kniegelenkerkrankungen1939
Strengell, Karl AlbertOm Fissur å ändtarmens slemhinna1860
Strömborg, Gustaf JuliusOm ögats accomodation1860
Strömberg, Johanne OttoCavitatibus Organismi Humani1837
Strömberg, Johan OttoFinlands Sjukdoms-Kronik för fjerde decennium af innevarande århundrande1847Finns endast som oinbunden
Sundholm, AlbertHeilungsverhältnisse bei Läsionen und Ernährungsstörungen der Darmwand1898
Sundström, SigfridUntersuchungen über die Ernährung der Landbevölkerung in Finnland1908
Swanström, Justus Några anmärkningar om bleksot1846Finns endast som oinbunden
Såltin, Fredrik ViktorIakttagelser öfver Mebingitis tuberculosa hos barn1864
Söderling, Fredrik WilhelmOm behandlingen af Morbus Brightii i dess första början1864
Söderström, HjalmarKahta vuotta nuorempien tuberkuliinipositiivisten lasten prognoosista1929
Tallqvist, T.W.Experimentelle Blutgift-anämieen1899
Tapenio, Carolo Nicol. Andr.Indicationibus Perficiendi aut Instrumentorum aut sola Manuum ope Periculosos Difficilesque Partus1833
Tapenius, Carl Nils AndersHistoriskt-Nosographiska Anmärkningar om Elephantiasis Nodosa1840
Tennberg, ConstantinUndersökningar rörande tuberkulosens förekomst i Pedersöre socken1913
Therman, ErnstUeber die sogenannte primäre Sinusthrombose1907
Thuring, Lars OscarEtt fall av Angina Diphtheritica1844
Tigerstedt, CarlTill kännedomen om den af venstra hjärtat utdrifna blodmängden i dess beroende af olika variabler1908
Toppelius, Eberhardus JuliusNervum trigenium partemque cephalicam Nervi sympathici Gadi Lotae Linn, cum nervis iisdem apud Hominem et Mammalia comparus1846
Toppelius, Johannes NathanaelStudier i syfilologin1863
Toppelius, Oscare AugustoNervum trigeminum partemque cephalicam Nervi sympathici Gadi Lotae Linn. Cum nervis iisdem apud Hominem et Mammalia comparans1846
Törngren, AdolfLe liquide amniotique et le sang maternel1889
Törngren, AdolfStudier öfver primära neredels-lägen och förlossningar1887
Törnroth, Laurentius HenricusVitiis Auditus1832
Wahlberg, C.F.Studier om hinncellernas förhållande under inflammations-processen1875
Wahlfors, K.R.Om stockningspapillens patogenetiska vilkor1886
Wahlfors, KarlOm vätskornas gång i ögat1880
Walle, Karl FredrikOm orsakerna till inflammation i bukhinnan1869
Wallgren, AxelExperimentelle Untersuchungen über Peritoneale Infection mit Streptococcus1899
Wallgren, IvarÜber die Veränderungen des Verdaungskanals bei der perniziösen Anämie1923Finns endast som oinbunden
Wallgren, GeorgNågra anmärkningar om Brightska Njursjukdomen jemte ett fall af densamma1847
Wasastjerna, Edvind Gid. Tabe Mesenterica Adultorum1853
Wasastjerna, OswaldOm hjernaffektioner i följd af akut ledgångsrheumatism (Cerebralrheumatism)1865
Wasenius, HannesExperimentella undersökningar öfver uteruskontraktionerna hos födande qvinnor samf öfver eterns och morfinets inflytande på detsamma1907Finns också som oinbunden
Wendt, von GeorgUntersuchungen über den Eiweiss- und Salz-stoffwechsel beim Menschen1905
Wennerström, O.W.Om förlossningsmekanismen vid normala hjässlägen1895
Westerlund, F.W.Om de under decennium allmännast begagnade sårförbandsmedel1871
Willebrand von, E.A.Zur Kenntniss der Blutveränderungen nach Aderlässen1899
Willebrand von, Gustaf WalfridCephalaematom hos nyfödda barn1862
Willebrand von, HermanStudier öfver ämnesomsättningen hos gossar i åldern 9–14 år1864
Willebrand von, Knut FelixIndicationerna till Amputation1840
Zetterman, ArthurStudier om farsotorsaker1868Finns endast som oinbunden
Zilliacus, W. Krupösa lunginflammationen1889Finns också som oinbunden
Äyräpää, MattiSatulanenän orthopedisesta parantamisesta odontologian tarjoomilla apukeinoilla1891
Östring, Jacobus JohannesCuram herniarum incarceratarum1833