Allmänt om forskningsanslag och priser

Allmänt om forskningsanslag och priser

  1. Forskningsanslag

Finska Läkaresällskapet förvaltar 29 donationsfonder och en stiftelse. Avkastningen används enligt reglementena till stöd för medicinsk forskning. Hälften av donatorerna har varit privatpersoner, som genom testamente önskat stödja medicinsk forskning via Sällskapet. Dessutom förvaltar Sällskapet elva fonder för Finska Läkaresällskapets verksamhet. Tack vare dessa donationer och en kunnig ekonomisk förvaltning kan Finska Läkaresällskapet i nuläget (2024) årligen dela ut ca 2,4 miljoner euro för medicinsk forskning till Sällskapets ledamöter. Detta möjliggör medicinsk forskning inom alla specialiteter. Ledamöterna kan bedriva forskning vid sidan av sitt kliniska arbete och på så sätt bidra till kontinuerlig utveckling av evidensbaserad vård i Finland. Flera forskningsprojekt har fått stöd i många år, vilket möjliggör långsiktig och stabil forskningsaktivitet inom den finlandssvenska medicinska forskningen.

  1. Priser

Finska Läkaresällskapet delar varje år ut priser för vetenskaplig verksamhet, undervisning eller aktivitet inom Sällskapet. Prisfonderna har uppkommit genom donationer. Utdelningen sker enligt bestämmelserna i respektive reglementen.