Finska Läkaresällskapets Handlingar, Nr 1, 2021 Årg 181

19.08.2021 kl. 13:12
Neurologi - ljusning vid horisonten

Innehållsförteckning

Tom Pettersson: Ledare

Lauri Soinne: Introduktion

Sami Curtze och Perttu Lindsberg: Nya vindar inom akutbehandling av hjärninfarkt i Finland

Susanna Melkas och Jukka Putaala: Stroke i små kärl - påverkas förebyggande insatser?

Miia Kivipelto och Krister Håkansson: Hopp inför ankommande jättevåg - hur ska vi bekämpa och förebygga demenssjukdomar?

Katarina Laurell och David Fällmar: När har man skäl att misstänka och behandla normaltryckshydrocefalus?

Ville Artto: Migrän och neurologens gamla versus nya verktygslåda

Tom Pettersson: Primär vaskulit i centrala nervsystemet - en differentialdiagnostisk utmaning

Anna Maunula, Sini Laakso och Pentti Tienari: Vad är MS och vad kan man göra åt sjukdomen? Informationspaket för allmänläkare

Dag Nyholm och Martin Ingelsson: Tidig diagnos av Parkinsons sjukdom är det möjligt eller önskvärt?

Filip Scheperjans: Tarmens mikrobiom och Parkinsons sjukdom

Reina Roivainen och Henna Jonsson: Epilepsi och neurologens gamla versus nya verktygslåda

Bjarne Udd: Vad behöver en läkare veta om muskelsjukdomar och deras behandlingsmöjligheter?

Olli Tynninen, Anders Paetau och Liisa Myllykangas: Finländsk neuropatologi fram till 2020-talet

Rahul Raj och Miikka Korja: Artificiell intelligens för intensivvård av traumatiska hjärnskador

Mardy Lindqvist: Intervju med Markku Kaste

Recension: Ny upplaga av Medicinsk terminologi

Disputationer

Presentation av professor

Pris

Styrelsens pris för bästa examensarbete 2021

In memoriam

Finska Läkaresällskapets årsberättelse 2020

Skattmästarens berättelse 2020

Bibliotekskommitténs berättelse 2020

Finska Läkaresällskapets forskningsunderstöd 2021

 

 

 

 

För att kunna läsa Handlingarna behöver du Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ner den här.Annonsinformation

 
Finska Läkaresällskapet