Finska Läkaresällskapets Handlingar, Nr 2, 2020 Årg. 180

08.01.2021 kl. 10:29
Den medicinska undervisningen

Innehållsförteckning

Tom Pettersson: Ledare

Lena Sjöberg: Introduktion, Mästare och gesäll vandrar vidare tillsammans

Jyrki Kukkonen och Lena Sjöberg: Vem kommer in vid "Medi"? Om urvalsprocessen i dag och i går, här och annorstädes

Lena Sjöberg och Tom Pettersson: Svenska studielinjen i medicin - nuläge och några milstolpar under en 40-årig vandring

Eeva Pyörälä och Lena Sjöberg: Pedagogiska vindar inom medicinsk utbildning

Daniel Folger och Jussi Merenmies: Digitalisering i den medicinska utbildningen

Fredrik Ahlström, Elin Karlsson, Alexandra Kuhlefelt, Sara Sainio, Andreas Stenbäck och Jacob Vikström: Studietiden - en språngbräda för den yrkesmässigt engagerade läkaren

Tiina Paunio, Daniel Juselius, Eeva Pyörälä och Saara Repo: Studenternas välbefinnande

Heikki Murtomaa och Jukka Meurman: Tandläkarutbildningen vid Helsingfors universitet

Riitta Möller: Reformeringen av läkarutbildningen i Sverige

Arja Helin-Salmivaara och Lena Thorn: Specialistläkarutbildningen i allmänmedicin

Leila Niemi-Murola: Kompetensbaserad fortbildning - teori och praktik

Charlotta af Hällström-Reijonen, Tom Pettersson och Lena Sjöberg: Finländska särdrag i den medicinska svenskan

Eeva Pyörälä, Tom Pettersson och Lena Sjöberg: Simulerade patienter är viktiga i kommunikationsundervisningen

Anna Hultin: En strimma av hopp om finfina läkare

Mardy Lindqvist: Intervju med Matti Klockars

Nils Bäck: Haikudikter

Disputationer

Styrelsens pris för bästa examensarbete 2020

Presentation av professor

In memoriam

Läkardagarna 2021

 

 

 

 

För att kunna läsa Handlingarna behöver du Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ner den här.Annonsinformation

 
Finska Läkaresällskapet