Finska Läkaresällskapets Handlingar Nr 1, 2019, Årg 179

29.08.2019 kl. 13:47
Pediatrik

Innehållsförteckningen

Tom Pettersson: Ledare

Mikael Knip: Introduktion: Barnens och pediatrikens framtid i Finland

Mika Rämet: Pediatrikens ställning inom medicinsk forskning

Jussi Mertsola: Pediatrisk öppenvård i omvandling

Otto Helve och Pekka Lahdenne: E-hälsa för barn

Heli Salmi och Laura Madanat-Harjuoja: Invandring och barnens hälsa

Eero Kajantie: Liten blir stor

Markus Leskinen och Sture Andersson: Artificiell intelligens i neonatalvård

Risto Lapatto: Neonatal screening av metabola sjukdomar

Taisto Sarkola: Modern behandling av och prognos för medfödda hjärtfel

Mikael Kuitunen: Försvinner barnens astma och allergier i framtiden?

Kaija-Leena Kolho: Inflammatoriska tarmsjukdomar hos barn - ett växande problem

Samppa Ryhänen och Heljä Lång: Hematopoetiska stamcellstransplantationer som behandlingsmetod för olika sjukdomar

Kalle Hoppu: Problemet med barnläkemedel - det finns inte läkemedel för barn för att tillgodse deras medicinska behov -och hur det skall lösas

Veli-Matti Ulander, Mervi Väisänen-Tommiska, Sanna Suomalainen-König, Eija Kortelainen, Christina Salmén, Minna Tikkanen, Vedran Stefanovic och Jorma Paavonen: Ny förlossningsstol för vaginal födsel

Mardy Lindqvist: Intervju med emeritusprofessor Christer Holmberg

Disputationer

Presentation av professor

J. W. Runebergs pris 2019

Otto Engströms pris 2019

Matti Äyräpää-priset 2019

Pohjolas och Suomi-bolagets pris 2019

Utmärkelsetecken till Gerd Haglund

Finska Läkaresällskapets årsberättlse 2018

Skattmästarens berättelse 2018

Bibliotekskommitténs berättelse 2018

Finska Läkaresällskapets forskningsstipendier 2019

För att kunna läsa Handlingarna behöver du Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ner den här.Annonsinformation

 
Finska Läkaresällskapet