Klubbkväll onsdag 23.11.2022 kl. 18.15 i Annexet

Datum: 23.11.2022 Tid: 18:15

VID LIVETS GRÄNS

En musikfylld föreställning om musikens kraft vid en sjukhusavdelning sjukhus-musiker: Anna Brummer, skådespelare: Helena Ryti, regi: Jaana Taskinen

Föreställningen baserar sig på Anna Brummers erfarenheter som sjukhusmusiker inom den palliativa vården.

Bild: Antti Haanpää

Efter programmet servering till priset av 10 euro.

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN MED!

Anmälan till kansliet tfn 09 4776 8090 eller kansliet@fls.fi senast 16.11.2022.

Bilaga