Aprilmöte tillsammans med Odontologiska samfundet i Tandem

Datum: 20.4.2023 Tid: 18:15

Fängslade öden – Själökvinnorna i verklighet och fiktion, författaren Johanna Holmström och forskaren Jutta Ahlbeck.

Anmälan till kansliet@fls.fi senast 12.4.2023.