1785
1776
1835
1786
1800
1835
1774-75
1835
Finska Läkaresällskapet